Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring lezen!

Zakelijke verzekeringen

Als ondernemer moet u natuurlijk risico’s durven nemen. Inzicht in je bedrijfsrisico’s is een voorwaarde voor het afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen. Door vooraf maatregelen te nemen, kunt u uw risico’s en alle gevolgen daarvan verkleinen.
Samen met onze verzekeringsspecialisten bespreekt u uw situatie en vervolgens maken wij voor u een risicoanalyse van uw onderneming.
Wilt u meer weten over de risico’s die uw bedrijf loopt en welke oplossingen wij kunnen bieden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Zakelijke financieringen

Een goed plan is één, de financiering daarvan twee. Zeker in deze tijd lopen ondernemers tegen het probleem van terughoudende geldverstrekkers aan. Dat bemoeilijkt het ondernemen.
Heutink & Heij en Bonthuis & Timmerman weten echter de weg om uw investeringen toch mogelijk te maken. Daarvoor werken we samen met Winter Financieringen van Evert Winter.

winter financieringen

Vragen? Stel ze gerust!

 

Zakelijke verzekeringen

Risicoanalyse en inventarisatie 

Geen enkele ondernemer en daarmee geen enkele onderneming is gelijk. Dit is op zich ook de charme van het ondernemen. Toch wenst elke ondernemer zo weinig mogelijk risico te lopen, zodat de continuïteit van het bedrijf geborgd is. Als ondernemer moet u echter wel risico’s durven nemen. Inzicht in uw bedrijfsrisico’s is een voorwaarde voor het afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen. Dit kost tijd en vergt een bepaalde kennis van risico’s. Met een gedegen risico-inventarisatie en een analyse hiervan, worden de bedreigingen van uw onderneming in kaart gebracht. Maar dan?

Wat is de beste partij om uw verzekeringen onder te brengen en welke verzekeringen zijn minimaal benodigd? Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen als ondernemer? Welke maatschappij biedt u de beste voorwaarden ten opzichte van de premie die gevraagd wordt?

Samen met onze verzekeringsspecialisten bespreekt u uw situatie en vervolgens maken wij voor u een analyse. Er zijn vele onderwerpen te bespreken met als doel te realiseren dat u kunt ondernemen zoals u dat wilt. Wij nemen de zorgen weg als er schade ontstaat zodat uw bedrijf vlot verder kan.

Personeel 

Van ZZP’er naar een onderneming met personeel? Dat betekent dat de zaken goed gaan! Helaas betekent dit ook dat er zich risico’s aandienen. Wat is er vanuit de cao geregeld? Wat zijn mijn rechten en plichten als werkgever? Stel dat mijn werknemer ziek wordt, kan ik dan vervanging regelen en krijg ik de kosten hiervan vergoed?

Een veranderde situatie vraagt om een nieuwe analyse van de risico’s en een daarbij passende oplossing. Wij kunnen u adviseren met betrekking tot verzekeringen op dit gebied, zoals:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Verzuimverzekering
 • Werknemerrspensioen

De meeste verzekeraars hebben een connectie met Arbo-gerelateerde organisaties, waardoor de afwikkeling van verzuim of arbeidsongeschiktheid professioneel behandeld wordt.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt uitkomst als je als ondernemer een ongeluk krijgt of door een langdurige ziekte niet in staat bent te werken. Ondernemers worden gekenmerkt als harde werkers die niet zomaar thuisblijven door ziekte, maar als thuisblijven toch noodzakelijk blijkt, is het fijn te weten dat een vast inkomen verzekerd is.

Je wilt je blijven richten op ondernemen, maar ook zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor je personeel, zoals een goed pensioen. Een verzekeraar kan u hierbij ondersteunen en een balans vinden tussen kosten en voorwaarden. Het vinden van een passende pensioenregeling vraagt specialistische kennis. Wij werken samen met verschillende specialisten op het gebied van pensioenadvies.

Bezit 

Het bedrijfspand waarin de onderneming is gevestigd, is onderhevig aan meerdere risico’s zoals brand, waterschade en diefstal. De kosten van herstel na schade zijn vaak niet te dragen door de onderneming zelf. Deze risico’s kunnen worden afgedekt in verzekeringen zoals:

 • Bedrijfsgebouwenverzekering
 • Brandverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Inventaris- en goederenverzekering
 • Machinebreukverzekering

Bij een bedrijfsgebouwenverzekering wordt niet alleen de schade vergoed, maar ook opruimingskosten en kosten voor beperking van verdere schade.

Veranderingen aan het bedrijfsgebouw of inventaris zijn aanleiding voor herinventarisatie van de situatie en risico’s. Elk bedrijf heeft een zekere inventaris, maar misschien ook een productie- en handelsvoorraad. Schade hieraan hangt vaak samen met schade aan een bedrijfspand, maar is niet onder dezelfde verzekering gedekt. De inventaris-goederen verzekering biedt dekking bij schade aan meubels, computer en voorraden na een gedekte schade.

Stel dat je onderneming na brand of wateroverlast tijdelijk niet of gedeeltelijk kan functioneren en hierdoor omzet mist? De gemiste omzet en doorlopende kosten, zoals salarissen en andere vaste lasten, verzeker je via de bedrijfsschadeverzekering. 

 

Mobiliteit 

Snel bij de klant kunnen zijn en zo veel mogelijk mee kunnen nemen is een belangrijk aspect van ondernemen. Dit proces moet altijd door kunnen gaan. Het is dus van belang om de verzekeringen voor je bestelauto, vrachtauto of volledig wagenpark goed te regelen.

Verzekeringsvormen zijn:

 • Bedrijfsauto- en bestelautoverzekering
 • Goederentransportverzekering
 • Vrachtautoverzekering

De verzekering van een bestel- of vrachtauto voor eigen schade is vergelijkbaar met de reguliere particuliere autoverzekering. Het belangrijke verschil is de optionele dekking om materiaal of onderdelen mee te verzekeren, de eigen-vervoersverzekering.

Je vervoert goederen van je bedrijf naar de klant en er gebeurt iets onderweg waardoor de goederen beschadigd of verdwenen zijn. Dan kun je de financiële schade afgedekt hebben door middel van een goederentransportverzekering. Bij deze verzekering zijn meerdere dekkingen mogelijk, afgestemd op jouw type onderneming en wensen.
 

Aansprakelijkheid 

Een onderneming fungeert juridisch als rechtspersoon en is aansprakelijk voor materiele- en letselschade die ze toebrengt aan derden. Als ondernemer moet je je er van bewust zijn dat de gevolgen van een bedrijfsongeval of veroorzaakte schade, grote impact kan hebben op de continuïteit van je onderneming. In elke branche is de kans op schade niet even hoog, vandaar dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgestemd moet worden op specifieke risico’s die je als ondernemer met jouw bedrijf loopt.

Ook als je geen goederen levert of fysiek werk verricht, maar advisering of consultancy je corebusiness is, loop je risico op het gebied van aansprakelijkheid. Een advies dat niet uitpakt zoals op voorhand gedacht, waarbij de geadviseerde schade oploopt met financiële gevolgen, wil je als ondernemer afgedekt hebben. Door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten kun je nog steeds de adviezen geven waar je achter staat!

Relevante verzekeringen zijn:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstand verzekering bedrijven